Draudzība starp vīrieti un sievieti?


Uzdrošināšos apgalvot, ka draudzība starp sievieti un vīrieti ir iespējama, ja vien abas puses patiesi vēlas tikai un vienīgi draudzību un apzinās, kā tā ietekmē viņu attiecības ar citiem cilvēkiem, ieskaitot seksuālos partnerus vai laulātos draugus. Atkarībā no abu draugu sociālās situācijas draudzība var sastapties ar dažādiem šķēršļiem, jo sabiedrībā pastāv pārliecība, ka sievietes un vīrieša draudzības noteikti saistīta vēl ar kaut ko…

Draudzība starp vientuļiem vīriešiem un sievietēm

Visbiežāk pretējā dzimuma draugi ir vientuļiem vīriešiem un sievietēm, jo sociālā vide šādu draudzību atbalsta vairāk nekā precētu cilvēku tuvas, kaut arī tikai garīgas attiecības ar kādu ārpus laulībām. Lai šīs attiecības būtu veiksmīgas, būtiski ir, vai abas puses apzinās, ko viņas patiesi vēlas. Vai tā ir tikai draudzība vai kaut kas vairāk. Ja gan vīrietis, gan sieviete ir pārliecināti, ka vēlas tikai un vienīgi draudzību, tā var būt lieliska pieredze. Taču, ja aiz draudzības izkārtnes kādam no viņiem slēpjas seksuāla interese vai bailes no vientulības utt., attiecības var sākt grīļoties. 

Ja draugs vai draudzene ir vienam no laulātajiem

Viena laulātā drauga tuvas attiecības ar kādu pretējā dzimuma pārstāvi var radīt aizdomas otrā laulātajā. Aizdomas izraisa bailes, ka draudzība var nonākt līdz seksuālām attiecībām un neuzticībai. Dažkārt draudzība netiek atbalstīta, jo laulāto moka izjūta, ka kaut kas nav kārtībā, ja jau viņai vai viņam vajag vēl kādu citu.

Draudzība tiek akceptēta, ja otrs laulātais jūtas droši laulībā, ir pārliecināts par attiecību neseksuālo raksturu un jūt, ka šīs attiecības nav pirmajā vietā. Tam, kuram ir draudzīgas attiecības ārpus laulības, jābūt patiesam pret sevi un būtu jāpazinās, ko viņš meklē šajās attiecībās, kā viņam pietrūkst laulībā un kā tas ietekmē viņa attiecības ar laulāto?

Draudzība starp pretējā dzimuma kolēģiem

Draudzība starp kolēģiem raksturojas ar abpusēju cieņu, atbalstu, atklātību un sadarbību, uzticēšanos un respektu pret otra profesionālajām iemaņām. Šādai draudzībai ir divi varianti  neseksuālais, kas balstīts un abpusējām, neseksuālām simpātijām. Otrs variants  attiecībām ir erotisks raksturs, tās balstītas uz seksuālo patiku. Abos gadījumos kolēģi parasti izvairās no seksuāliem kontaktiem, pirmajā  morāles apsvērumu un seksuālās intereses trūkuma dēļ, otrajā  apzinoties seksuālo attiecību sekas. Ieguvums no šādām attiecībām abos gadījumos ir darbaprieks, entuziasms, radošo spēju pieaugums.

Ja draudzība nav tikai draudzība…

Draudzībā nereti tiek ignorēti seksuālie aspekti, taču seksuālo simpātiju noliegšana var samazināt atklātību starp draugiem. Tiklīdz viena cilvēka gaidas un izjūtas pārsniedz tikai draudzības robežas, tā vairs nav draudzība. Turpmākās attiecības atkarīgas no tā, vai arī otrs partneris vēlēsies pārkāpt šo robežu.

Rate this post